ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κατάγματα προσώπου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

1. Τι συμβαίνει στα οστά του προσώπου, πού εντοπίζεται το πρόβλημα;
Κάποια από τα οστά του προσώπου έχουν υποστεί σπάσιμο. Η εντόπισή του προβλήματος, η γραμμή ή οι γραμμές του κατάγματος και οι συνοδές συνέπειες σε γειτονικές δομές θα εκτιμηθούν με την κλινική εξέταση και με τον ενδεικνυόμενο ακτινολογικό έλεγχο. Συνηθέστερα όταν αναφερόμαστε σε κατάγματα του προσώπου, αυτά εντοπίζονται στο μέσο πρόσωπο μεταξύ των οφθαλμικών κόγχων και του μασητικού επιπέδου (κατάγματα τύπου Le Fort- ρινο-ηθμοειδικά, ζυγωματικών) και σπανιότερα στο άνω πρόσωπο (μετωπιαίων).

Συχνά αποτελούν μέρος κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, η δε εικόνα είναι κατά κανόνα θορυβώδης με έντονα οιδήματα και εκχυμώσεις, κάποιες φορές δημιουργούν επείγουσες καταστάσεις με αιμορραγίες και αποφράξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού. Απαιτείται πάντοτε αντιμετώπιση.

2. Ποια είναι η αντιμετώπιση;
Η αντιμετώπιση είναι ανάλογη της βαρύτητας του τραύματος. Αν τα κατάγματα είναι μικρής έκτασης, χωρίς παρεκτοπίσεις και δυσμορφίες και η σύγκλειση των δοντιών δεν έχει διαταραχτεί μετά το κάταγμα, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική και δεν απαιτείται επέμβαση. Συνιστάται μάσηση από την υγιή πλευρά αν το κάταγμα είναι από την μια πλευρά και αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες αν κάταγμα εντοπίζεται και στις δυο πλευρές. Ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης υπάρχει όταν παρατηρούνται διαταραχή της σύγκλεισης, παρεκτόπιση ή κινητικότητα των σπασμένων τμημάτων, αιμορραγία, αποκάλυψη των οστικών τμημάτων, δυσμορφία του προσώπου από μετακίνηση του σπασμένου οστού. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Περιλαμβάνει επαναφορά του/των σπασμένου/ων οστού/ών στην αρχική του ανατομική θέση και κατά κανόνα, για την σταθερότητα της ανάταξης και την άμεση μετεγχειρητική επαναδραστηριοποίηση του ασθενή, τα κατάγματα ακινητοποιούνται στις γραμμές τους με μικρές βιοσυμβατές πλάκες και βίδες (οστεοσύνθεση).

Οι τομές προσπέλασης γίνονται κατά προτεραιότητα δια του βλεννογόνου του στόματος ή του επιπεφυκότα των ματιών, δια υπαρχουσών θλαστικών τραυμάτων από την κάκωση, δια του τριχωτού της κεφαλής, των φρυδιών, δια φυσικών πτυχών του δέρματος (ρυτίδων).

Κατάγματα προσώπου

3. Ποια η κατάσταση του ασθενή μετά το χειρουργείο;
Μετά το χειρουργείο ο ασθενής ανάλογα με τις τομές προσπέλασης έχει απορροφήσιμα ράμματα στο στόμα ή στον επιπεφυκότα και μη απορροφήσιμα σε τομές δια του δέρματος που αφαιρούνται σε περίπου 7 με 10 ημέρες. Κατά κανόνα το στόμα του ασθενή αμέσως μετά την επέμβαση ανοίγει και κλείνει κανονικά και δεν περιορίζεται οι διάνοιξη του. Ωστόσο συνιστάται αυστηρά αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες. Οι μοναδική περίπτωση που ενδείκνυται να παραμείνει το στόμα “κλειστό” σε σύγκλειση των δοντιών (διαγναθική ακινητοποίηση) με λάστιχα ή σύρματα και για διάστημα λίγων ημερών είναι όταν τα κάταγματα είναι επιπλεγμένα, όταν λόγω οστικών ελλειμμάτων δεν είναι εφικτή η σταθερή οστεοσύνθεση, και όταν δεν αποδίδεται ανατομικά η σύγκλειση των δοντιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και στις περιπτώσεις όπου πιθανολογείται εύκολη λοίμωξη ενδοστοματικών τραυμάτων και τομών, ο ασθενής περίπου για μια εβδομάδα σιτίζεται μέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Τις πρώτες 2 μετεγχειρητικές μέρες αναπτύσσονται οίδημα και εκχυμώσεις γύρω από τις περιοχές των καταγμάτων, τα οποία όμως υποστρέφουν τις επόμενες 2-3 μέρες. Ο ασθενής λαμβάνει αντιβίωση για την πρόληψη της λοίμωξης, αποιδηματική και αναλγητική αγωγή και τακτικές στοματοπλύσεις με αντισηπτικό στοματικό διάλυμα για πρόληψη λοίμωξης των ενδοστοματικών τομών. Την επομένη ημέρα του χειρουργείου συνήθως γίνεται έλεγχος των καταγμάτων με ακτινογραφία.

4. Ποιες μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να συμβούν;
Λοίμωξη, διάσπαση τραύματος, αιμάτωμα ή απώτερα διαταραχή στην πώρωση του κατάγματος. Το προεγχειρητικό σύμπτωμα του μουδιάσματος στο δέρμα του κάτω χείλους βελτιώνονται άμεσα μετεγχειρητικά ή την επόμενη περίοδο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Ποια είναι η διάρκεια της επέμβασης;
Εξαρτάται από την εντόπιση της βλάβης, τις αναγκαίες οδούς προσπέλασης, τον αριθμό και το πάχος των πλακών οστεοσύνθεσης. Συνήθως δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες.

2. Δόντια αφαιρούνται;
Σπασμένα ή χαλασμένα δόντια που βρίσκονται στις γραμμές των καταγμάτων ή παρεμποδίζουν την σταθερή ανάταξη μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν.

3. Θα έχω ουλές ή σημάδια από τις τομές;
Οι τομές προσπέλασης γίνονται κατά κανόνα ενδοστοματικά. Οι τομές δεν είναι ορατές και σύγκλειση τους γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα.

4. Ποια είναι η διάρκεια της νοσηλείας;
Εξαρτάται από την βαρύτητα της επέμβασης, υποκείμενα συστηματικά νοσήματα και τυχόν επιπλοκές. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπερβαίνει τις 2 ημέρες.

5. Θα πονάω μετά την επέμβαση;
Λιγότερο από όσο αναμένετε. Καθ’ όλη την διάρκεια της νοσηλείας σας καλύπτεσθε απόλυτα με ενδοφλέβια παυσίπονα. Στην έξοδό σας συνταγογραφούνται παυσίπονα για 3-4 ακόμη ημέρες.

6. Θα μπορώ να σιτίζομαι κανονικά;
Αν το κάταγμα εντοπίζεται από την μια πλευρά θα μασάτε από την υγιή πλευρά. Αν τα κατάγματα είναι και από τις δυο πλευρές τις γνάθου θα πρέπει να σιτίζεστε με αυστηρά αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες. Στην εξαιρετικά σπάνια επιλογή θεραπείας με διαγναθική ακινητοποίηση με λάστιχα ή σύρματα (επιπλεγμένο κάταγμα με οστικό έλλειμμα που δεν αποδίδεται ανατομικά η σύγκλειση), η σίτιση διευκολύνεται μέσω ρινογαστρικού καθετήρα.

7. Θα μπορώ να μιλάω;
Η ομιλία δεν διαταράσσεται.

8. Θα λειτουργώ όπως πριν;
Τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες της νοσηλείας αυτονόητα οι δραστηριότητες σας είναι περιορισμένες. Μετά την έξοδό σας ακολουθεί μια περίοδος ανάρρωσης, που οι δραστηριότητες σας προϊόντος του χρόνου οφείλουν να είναι κλιμακούμενης εντάσεως. Το κάταγμα πωρώνεται σε περίπου 6 εβδομάδες. Το διάστημα αυτό αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σε εκθέσουν σε τραυματισμό της περιοχής. Σε αθλητικές δραστηριότητες επανέρχεστε μετά τον μήνα.

9. Πότε θα γυρίσω στη δουλειά;
Θα σας δοθεί μια σύσταση για αναρρωτική άδεια από την εργασία σας, ανάλογη της βαρύτητας της επέμβασης και του εκτιμώμενου χρόνου ανάρρωσής σας. Συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από 1 μήνα.

10. Οι πλάκες πρέπει να αφαιρεθούν; Ανιχνεύονται στο αεροδρόμιο;
Οι πλάκες είναι από τιτάνιο και κατά κανόνα δεν ξεπερνούν σε πάχος το 1,5 χιλιοστό. Το τιτάνιο είναι απόλυτα βιοσυμβατό από το οστό, που μετά από διάστημα ανάλογο της ηλικίας του ασθενή, ενσωματώνεται και καλύπτεται από αυτό. Επομένως δεν χρειάζεται αφαίρεσή τους. Ένδειξη αφαίρεσης αποτελούν η αποκάλυψη ή η επιμόλυνσή τους. Το τιτάνιο δεν ανιχνεύεται από τις συσκευές ελέγχου των αεροδρομίων.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
info@atwa.gr