ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κάταγμα κάτω γνάθου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

1. Τι συμβαίνει στην γνάθο και πού εντοπίζεται το πρόβλημα;
Η κάτω γνάθος έχει υποστεί σπάσιμο. Η εντόπισή του, η γραμμή ή οι γραμμές του κατάγματος και οι συνοδές συνέπειες θα εκτιμηθούν με την κλινική εξέταση και με τον ενδεικνυόμενο ακτινολογικό έλεγχο. Η γνάθος είναι οδοντοφόρο οστό και λόγω του κατάγματος συνήθως διαταράσσεται η σύγκλειση των δοντιών («κλείσιμο των άνω και κάτω δοντιών») και η μάσηση. Απαιτείται πάντοτε αντιμετώπιση.

2. Ποια είναι η αντιμετώπιση;
Η αντιμετώπιση είναι ανάλογη της βαρύτητας του τραύματος και της δια-ταραχής της σύγκλεισης. Αν η σύγκλειση των δοντιών δεν έχει διαταραχτεί μετά το κάταγμα, η αντιμετώπιση είναι συντηρητική και δεν απαιτείται επέμβαση. Συνιστάται αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες, όσο απαιτείται για την ασφαλή πώρωση του κατάγματος. Ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης υπάρχει όταν παρατηρούνται διαταραχή της σύγκλεισης, μούδιασμα στο κάτω χείλος, αιμορραγία, αποκάλυψη των οστικών τμημάτων, δυσμορφία του προσώπου από μετακίνηση του σπασμένου οστού. Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Περιλαμβάνει επαναφορά του σπασμένου οστού στην αρχική του ανατομική θέση και κατά κανόνα, για την σταθερότητα της ανάταξης και την άμεση μετεγχειρητική επαναδραστηριοποίηση του ασθενή τα κατάγματα ακινητοποιούνται στις γραμμές τους με μικρές βιοσυμβατές πλάκες και βίδες (οστεοσύνθεση). Οι τομές προσπέλασης γίνονται ανάλογα με την εντόπιση των γραμμών του κατάγματος κατά κανόνα ενδοστοματικά. Αν το κάταγμα είναι συντριπτικό (πολλαπλές και διάσπαρτες γραμμές καταγμάτων) ή υπάρχει οστικό έλλειμμα, απαιτείται εξωστοματική-υπογνάθια προσπέλαση.

Κάταγμα κάτω γνάθου

3. Ποια η κατάσταση του ασθενή μετά το χειρουργείο;
Μετά το χειρουργείο ο ασθενής ανάλογα με της τομές προσπέλασης έχει απορροφήσιμα ράμματα στο στόμα και μη απορροφήσιμα στο δέρμα στην σπάνια περίπτωση της υπογνάθιας τομής, τα οποία αφαιρούνται την 7η – 10η ημέρα μετά το χειρουργείο. Κατά κανόνα το στόμα του ασθενή αμέσως μετά την επέμβαση ανοίγει και κλείνει κανονικά και δεν περιορίζεται οι διάνοιξη του. Ωστόσο συνιστάται αυστηρά αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες. Οι μοναδικές περιπτώσεις που ενδείκνυται να παραμείνει το στόμα “κλειστό” σε σύγκλειση των δοντιών (διαγναθική ακινητοποίηση) με λάστιχα ή σύρματα και για διάστημα λίγων ημερών (το πολύ 15), είναι όταν επιλέγεται κλειστή ανάταξη σε κατάγματα που εντοπίζονται κοντά στην άρθρωση (υποκονδυλικά) και διαταράσσουν την σύγκλειση ή όταν το κάταγμα είναι επιπλεγμένο και δεν αποδίδεται ανατομικά η σύγκλειση.

Τις πρώτες 2 μετεγχειρητικές μέρες αναπτύσσονται οίδημα και εκχυμώσεις γύρω από τις περιοχές των καταγμάτων, τα οποία όμως υποστρέφουν τις επόμενες 2-3 μέρες. Ο ασθενής λαμβάνει αντιβίωση για την πρόληψη της λοίμωξης, αποιδηματική και αναλγητική αγωγή και τακτικές στοματοπλύσεις με αντισηπτικό στοματικό διάλυμα για πρόληψη λοίμωξης των ενδοστοματικών τομών. Την επομένη ημέρα του χειρουργείου συνήθως γίνεται έλεγχος του κατάγματος με ακτινογραφία.

4. Ποιες μετεγχειρητικές επιπλοκές μπορεί να συμβούν;
Λοίμωξη, διάσπαση τραύματος, αιμάτωμα ή απώτερα διαταραχή στην πώρωση του κατάγματος. Το προεγχειρητικό σύμπτωμα του μουδιάσματος στο δέρμα του κάτω χείλους βελτιώνονται άμεσα μετεγχειρητικά ή την επόμενη περίοδο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Ποια είναι η διάρκεια της επέμβασης;
Εξαρτάται από την εντόπιση της βλάβης, τις αναγκαίες οδούς προσπέλασης, τον αριθμό και το πάχος των πλακών οστεοσύνθεσης. Συνήθως δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες.

2. Δόντια αφαιρούνται;
Σπασμένα ή χαλασμένα δόντια που βρίσκονται στις γραμμές των καταγμάτων ή παρεμποδίζουν την σταθερή ανάταξη μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν.

3. Θα έχω ουλές ή σημάδια από τις τομές;
Οι τομές προσπέλασης γίνονται, ανάλογα με την εντόπιση και το είδος των γραμμών του κατάγματος κατά κανόνα ενδοστοματικά. Οι τομές δεν είναι ορατές και σύγκλειση τους γίνεται με απορροφήσιμα ράμματα. Αν το κάταγμα είναι συντριπτικό (πολλαπλές και διάσπαρτες γραμμές καταγμάτων) ή υπάρχει οστικό έλλειμμα, απαιτείται εξωστοματική-υπογνάθια ή οπισθογνάθια προσπέλαση. Σε αυτή την περίπτωση η συρραφή είναι πλαστική και μετά την έγκαιρη αφαίρεση των ραμμάτων όπου απαιτείται, δεν καταλείπεται καμία ουλή ή σημάδι.

4. Ποια είναι η διάρκεια της νοσηλείας;
Εξαρτάται από την βαρύτητα της επέμβασης, υποκείμενα συστηματικά νοσήματα και τυχόν επιπλοκές. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπερβαίνει τις 2 ημέρες.

5. Θα πονάω μετά την επέμβαση;
Λιγότερο από όσο αναμένετε. Καθ’ όλη την διάρκεια της νοσηλείας σας καλύπτεσθε απόλυτα με ενδοφλέβια παυσίπονα. Στην έξοδό σας συνταγογραφούνται παυσίπονα για 3-4 ακόμη ημέρες.

6. Θα μπορώ να σιτίζομαι κανονικά;
Ναι αλλά χωρίς να μασάτε. Θα πρέπει να σιτίζεστε αυστηρά με αλεσμένη δίαιτα για περίπου 5-6 εβδομάδες, περίοδο που απαιτείται για την ασφαλή πώρωση του κατάγματος. Στην εξαιρετικά σπάνια επιλογή θεραπείας με διαγναθική ακινητοποίηση με λάστιχα ή σύρματα και για διάστημα το πολύ 15 ημερών (κλειστή ανάταξη σε κατάγματα κοντά στην άρθρωση- υποκονδυλικά που διαταράσσουν την σύγκλειση ή επιπλεγμένο κάταγμα με οστικό έλλειμμα που δεν αποδίδεται ανατομικά η σύγκλειση), η σίτιση διευκολύνεται μέσω ρινογαστρικού καθετήρα.

7. Θα μπορώ να μιλάω;
Άνετα. Ακόμη και στην περίπτωση του μουδιάσματος στο ήμισυ του κάτω χείλους, η ομιλία δεν διαταράσσεται.

8. Θα λειτουργώ όπως πριν;
Τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες της νοσηλείας αυτονόητα οι δραστηριότητες σας είναι περιορισμένες. Μετά την έξοδό σας ακολουθεί μια περίοδος ανάρρωσης, που οι δραστηριότητες σας προϊόντος του χρόνου οφείλουν να είναι κλιμακούμενης εντάσεως. Το κάταγμα πωρώνεται σε περίπου 6 εβδομάδες. Το διάστημα αυτό αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να σε εκθέσουν σε τραυματισμό της περιοχής. Σε αθλητικές δραστηριότητες επανέρχεστε μετά τον μήνα.

9. Πότε θα γυρίσω στη δουλειά;
Θα σας δοθεί μια σύσταση για αναρρωτική άδεια από την εργασία σας, ανάλογη της βαρύτητας της επέμβασης και του εκτιμώμενου χρόνου ανάρρωσής σας. Συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από 1 μήνα.

10. Οι πλάκες πρέπει να αφαιρεθούν; Ανιχνεύονται στο αεροδρόμιο;
Οι πλάκες είναι από τιτάνιο και κατά κανόνα δεν ξεπερνούν σε πάχος τα 1,5-2,0 χιλιοστά. Το τιτάνιο είναι απόλυτα βιοσυμβατό από το οστό, που μετά από διάστημα ανάλογο της ηλικίας του ασθενή, ενσωματώνεται και καλύπτεται από αυτό. Επομένως δεν χρειάζεται αφαίρεσή τους. Ένδειξη αφαίρεσης αποτελούν η αποκάλυψη ή η επιμόλυνσή τους. Το τιτάνιο δεν ανιχνεύεται από τις συσκευές ελέγχου των αεροδρομίων.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
info@atwa.gr